MTÜ EBS MÕJUFOND

Ühendame jõud ja teeme ära

Selleks, et meie kogukond saaks panustada nii ideede, tegevuste kui rahastamise kaudu – kutsume ellu EBSi Mõjufondi eesmärgiga toetada uuenduslikke algatusi ja projekte, millel on oluline mõju fondi fookusvaldkondadele.

Meie fookuses on kolm valdkonda

Haridus 4
Ettevõtlus 3
EEDU 3

EBSi Mõjufondi fookuses on haridusinnovatsioon, era ja avaliku sektori koostöö ning kooli uus taristu. 

Haridusvaldkonna ettevõtjatel on ideid, energiat ja ressursse, aga nad tegutsevad turul, kus on sügavate taskutega konkurent, kes kontrollib ka valdkonda katva regulatsiooni loomet ja rakendamist. Usume, et lahendus on era- ja avaliku sektori koostöö parandamises. Uute ideede prototüüpimine ja MVP'd jäävad tulema erasektorilt, aga õppurite poolt hästi vastu võetud toote/teenuse skaleerimiseks on vaja "tasasemat mänguväljakut", mida saab luua ja hoida avalik sektor. Selleni jõudmine on aja- ja ressursimahukas, aga oluline nii EBSi kui Eesti haridusmaastiku jaoks tervikuna. Mõjufondi abiga kaasame kaasteelisi ning rahastame tegevusi, mis on suunatud haridussektoris eksisteerivatele probleemidele lahenduste otsimisele, Eesti haridusturu avatumaks muutmisele ja sektori kasutuses olevate piiratud ressursside paremale kasutamisele.   

2026.a. valmiv haridus- ja ettevõtluslinnak Eedu (www.eedu.ee) on eksperiment uue linnaruumiga, mis toob ülikooli õppuritele lähemale. Ühe katuse all on erinevad alad õppimise ja töötamise, ürituste, spordi ja vaba aja veetmise jaoks koos kolleegide, sõprade ja perega. Linnaku kooli- ja avaliku ruumi rajamise eelarve on 21 miljonit eurot, millest suurema osa katame korterite ja äripindade müügist laekuvate vahenditega. Panustada saab nii ehituse ajal kui pärast linnaku valmimist, tuues oma ettvõtte koolitused ja üritused linnakusse. 

thumbnail_image002-1

Fondi töös saab osaleda toetades fondi rahaliselt või rakendades oma teadmisi ja oskusi. 

MTÜ EBS Mõjufond
EE947700771005217169

Makse selgituses palun märgi ära millist fondi fookusvaldkonda toetad või jätad selle EBSi otsustada. 

Olen valmis osalema fondi projektides

Fondi toetajatele saadame kvartaalselt ülevaate fondi tegevusest.